image

משתתפים - המקום שלך להשפיע

עיריית אשדוד ממשיכה להעמיק את הקשר עם התושבים. זאת באמצעות שיתופי ציבור מגוונים אשר יאפשרו לנו לנהל איתך דיאלוג בנושאים נרחבים. מתוך השיח, נוכל לדייק את השירותים אשר אנו מעניקים לך.

תהליכי שיתוף ציבור מתרחשים באשדוד כבר שנים רבות בתחומים שונים. כיום, אנו כעירייה מרחיבים את ערוצי השיתוף במטרה להגיע למגוון רחב יותר של תושבים שייקחו חלק פעיל בתהליך ההיוועצות העירוני בנושאים שונים ונרחבים, דבר אשר יעצים את מעורבותך במתרחש בעיר ואת מחויבות העירייה כלפיך.

בדף זה יפורסמו תהליכי שיתוף המתבצעים בעיר, ואנו מצפים לשמוע את דעתך. באפשרותך לבחור באילו נושאים לקחת חלק, ויחד נקבל החלטות טובות יותר!

 

 

לוגו

פארק אקולוגי

ספריית העתיד

 

 

 

 

close