image

צ

צבע (סבאח) אלפונסו

מייסד את תנועת "שרל נטר" בעיר קזבלנקה יחד עם חבריו: סלומון סיסקו, מוריס טימסית, דניאל לוי, אלברט לוי ורוברט כהן. הארגון אימץ לעצמו תקנון בעל אופי ניטרלי. האגודה הצהירה כי מטרתה להעלות את הרמה המוסרית, האינטלקטואלית והפיסית של הנוער היהודי במרוקו, באמצעות פעילות חינוכית, תרבותית וספורטיבית. אלפונסו יליד טנג'יר שחזר בשנת 1938 מלימודיו בפריז, תוך זמן קצר הפך לראש תנועת "שרל נטר" והצליח למלא את פעילות התנועה בתוכן ולסחוף אליה צעירים רבים. אלפונסו עצמו לימד הנהלת חשבונות, החלו לדבר על ציונות, על ארץ ישראל וחלוציה. בשנת 1939 עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, החל הוועד לפליטים של הג'וינט, שפעל מבית שרל נטר, לטפל בפליטים יהודים שנמלטו מאירופה. אלפונסו נתן את חסותו במועדון "שרל נטר" לפעילות ההגנה העצמית ולפעילות מחתרתית הקשורה לעלייה בלתי לגאלית בשנים 1947-8. בשנת 1956 אלפונסו ומשפחתו עלו ארצה,  וכאן הוא פותח את "בנק אוניקו" וממשיך בפעילותו למען האוכלוסייה החלשה מבין העולים. אלפונסו היה מנהיג בעל חזון ומנהיג חינוכי חברתי.

 

צבע סבאח אלפונסו

צפריר - שפרוט שמואל

 

 

 

צרפתי חיים (1932-1961)

יליד מרוקו, למד בבית הספר "אליאנס" בעיר הולדתו פאס עד שנת 1944. בשנה זו עבר לבי"ס "אורט" בקזבלנקה ושם למד מסגרות עדינה. בשנת 1951 עלה ארצה יחד עם אחיו הגדול רחמים, וכעבור ארבעה חודשים התגייס לצה"ל. במסגרת שירותו השתלם במקצוע אלחוטאי בו שירת כאיש צבא קבע בחיל האוויר עד לשנת 1954. בשנת 1956 התקבל לשירות המדינה כאלחוטן והשתתף במבצע סיני במקצוע זה. מיד לאחר המבצע גויס על ידי המוסד ושובץ כאלחוטן רשת ב"מסגרת" שפעלה בצפון אפריקה. תחנתו הקבועה הראשונה הייתה בעיר מרסיי שבצרפת, ולתקופה קצרה עבר לקזבלנקה. כשעמד שירותו לפני סיום, והיה עליו לחזור ארצה, הופעלה הספינה "אגוז" וכששמע על תפקידה ביקש להצטרף לצוות הספרדי שעל סיפונה כאלחוטן. צרפתי היה ממונה על השידור האלחוטי בספינה, השתתף ברציפות בכל הפלגותיה, עד להפלגה השלוש עשרה הגורלית. לאחר 12 הפלגות ביקש חיים להשתחרר לביתו משום שעמד להינשא לחברתו, אך נעתר להוסיף הפלגה נוספת, ובגזירת הגורל הייתה זו באמת ההפלגה האחרונה של האנייה וכן גם של צרפתי.

יחד עם ארבעים ושלושה מעפילים ממרוקו, ועם המכונאי הספרדי פאקו פרז שסירב לעזוב את האנייה, מצא חיים את מותו במצולות הים וגופתו לא נמצאה עד היום.

 

צרפתי חיים

צרפתי משה מוריס

יליד העיר פאס שבמרוקו, שם גויס ופעל בשלוחת "גונן" עם מעצרם של חבריו בעיר במבצע "בזק" הוברח ממרוקו והגיע ארצה.

 

 

צרפתי עמרם (1937)

יליד מרוקו, חבר קיבוץ יד מרדכי. עמרם פעל ב"מקהלה" בהיותו חבר בתנועת נוער ציונית בשנים 1961-1963 עת החל מבצע "יכין". בשנת 1963 עלה ארצה והצטרף לקיבוץ יד מרדכי, שם היה חבר עד מותו.

 

צרפתי עמרם

close