image

נ

הרב נאורי רחמים 

יליד אלג'יריה. רב הראשי של העיר בון שבאלג'יריה. בעל אות לגיון הכבוד הצרפתי בגלל פעילותו במחתרת נגד הכיבוש הגרמני. 1902-1985. היה אחד משלושת הרבנים הראשיים של יהדות אלג'יריה. כאשר הוקמה "המסגרת" בעיר בון, ראה מחובתו להימנות עליה כחבר מלא ולתרום ככל יכולתו. בפרשת חטיפת שני שליחים ע"י מורדי הפ.ל.ן. האלג'ירים עצמם, איתם יצר קשר, בעוזבו את אלג'יריה ב-1962 כיהן כראש אבות בית הדין בפריז וכממונה על הכשרות בצרפת. הרב עלה ארצה וכאן נפטר בשנת 1959 ונקבר בהר הזיתים בירושלים. איש מופת. הרב נאורי התגורר בשנותיו האחרונות בירושלים בשכונת רמות בה נפטר.

 

הרב נאורי רחמים

נידאם אנדריי

יליד מרוקו. אנדריי במקצועו מנהל בית ספר בעיר פאס, גויס "למסגרת" ולימים נתמנה למפקד המחתרת בעירו. בוגר קורס מפקדים בכירים שהתקיים בארץ בשנת 1960 וחזר למרוקו לתפקידו. במבצע "בזק" שלח שני פעילים מפאס לסייע בעיר מקנס בחלוקת הכרוזים- שניהם נתפסו על ידי המשטרה המרוקאית ומכאן החלה שרשרת מעצרים בקרב הפעילים מפאס, וגם אנדריי נעצר בסופו של דבר. עבר עינויים וחקירות מייגעות. עם שחרורו הזמני, היגר לצרפת ושם נפטר בחודש מרץ 2011.

 

ניוטוב שמואל

מפקד העורף הציבורי.

 

 

ניניו מרסל

 

 

ניצן צבי באבט

 

 

נסיהו יהודית מבית פרידמן

ילידת הולנד. יהודית למדה באוניברסיטה בירושלים והייתה תלמידתו של פרופסור מרטין בובר, דבר שעזר לה שנים לאחר מכן ביחסיה עם קונסול צרפת בעיר אוג'דה. יהודית הגיעה לקזבלנקה בחודש יולי 1956 ונשארה שם שנתיים. אחרי פעילותה בקזבלנקה החלה ביצירת קשר עם הקונסול הצרפתי באוג'דה, היא הייתה מגיעה אליו אחת לעשרה ימים הביתה ומחתימה אותו על כ-100 דרכונים עליהם הוטבעה חותמת ויזה צרפת. לימים שירותי הביטחון המרוקאיים חשדו בה ובפעילותה והחלו לעקוב אחריה במטרה לנטל פעילותה, וכאשר נודע שעומדים לעצור אותה, הוברחה ממרוקו דרך אוג'דה לעיר מלייה בעזרתו של כהן משה מוזו.

 

נסיהו יהודית מבית פרידמן

נרבוני אנדריי [עו"ד]

מראשי הציונים באלג'יריה. לימים עם עלייתו ארצה היה חבר הנהלת הסוכנות היהודית ומושבו בתל אביב. פעל רבות בעליית יהודי אלג'יריה ונלחם להביא לשינוי החוק הצרפתי לפיצויים שאפשר מתן פיצוי ליהודי אלג'יריה אך ורק אם הם תושבי צרפת ולא הצליח דבר שגרם לאלפי יהודים לרדת לצרפת. הוא היה מסור לעבודתו וציוני ללא מרכאות.

מלח הארץ יהיה זכרו ברוך.

 

close