image

ט

טולדנו דוד (1930-2013)

יליד מרוקו, אסיר ציון. בשנת 1959 גויס ל"מסגרת" בעירו מקנס. פעל שם עד מעצרו בשנת 1961. הוא היה מפקד חוליה והשתתף בעליה החשאית. במבצע "בזק" בחודש פברואר 1961 נעצר בגלל תקלה מבצעית. למשטרה היה כבר מידע על המבצע. הוא הובא לחקירה, עבר עינויים ונכלא בכלא "סידי סעיד" בעיר. בשנת 1964 עלה ארצה ואחרי לימוד השפה החל לעבוד בשרות בתי הסוהר עד פרישתו לגימלאות.

בשנת 2013 הלך לעולמו לאחר מחלה קשה.

 

טל ידידיה

 

 

close