image

מכרז

  

פרטי הזוכה במכרז 'להובלה, פריקה והתקנה של ציוד אבלים בעיר אשדוד' 

פרטי המכרז

שם המכרז: להובלה, פריקה והתקנה של ציוד אבלים בעיר אשדוד
מספר: 2.18
תיאור: להובלה, פריקה והתקנה של ציוד אבלים בעיר אשדוד
תאריך פרסום: 05 פברואר 2018
תאריך אחרון להגשה: 28 פברואר 2018 13:00

פרטי הזוכה והחלטת הוועדה

שם חברה: גלעד מצבות אשדוד
מספר החלטה: 6.18
תאריך החלטה: 18 מרץ 2018
קובץ החלטה: 2.18..pdf


שם חברה: זיו אבוטבול הובלות
מספר החלטה: 6.18
תאריך החלטה: 18 מרץ 2018
קובץ החלטה: 2.18..pdf


שם חברה: אברהם ג'אנה
מספר החלטה: 6.18
תאריך החלטה: 18 מרץ 2018
קובץ החלטה: 2.18..pdf


קבצים להורדה

שם הקובץ
2.18.pdf
הבהרה מס 1.pdf (12)
הבהרה מס 2.pdf (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

close