image

מכרזים

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
81-18 סטודנטים/יות לאגף המוקד העירוני (15 משרות סטודנטיאליות) 29/11/2018 16:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
215.18 סיוע ומענק בשיפוץ חזית בניני בתים משותפים באשדוד 29/11/2018 13:00

close