image

מכרזים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
58.17 להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיר אשדוד 21/12/2017 13:00 24/12/2017 16:30
213.17 קול קורא למציעים המעוניינים לבוא במו"מ עם העירייה לצורך השלמת הקמה, הפעלה ותחזוקה של מרכז תרבות וספורט ברובע יג' 21/12/2017 13:00
57.17 לניהול אחזקת מתקני משחק וכושר 21/12/2017 13:00 24/12/2017 16:30
212.17 למתן שירותי תכנון מערכות חשמל, תאורה ומתח נמוך לאצטדיון הכדורגל 07/12/2017 13:00
56.17 לתכנון, ייצור, אספקה, התקנה ואחזקת סככות המתנה, ריהוט רחוב ומתקנים בעיר אשדוד 21/12/2017 13:00 24/12/2017 16:30
55.17 לביצוע עבודות עיצוב גראפי ממוחשב עבור עיריית אשדוד 30/11/2017 13:00 03/12/2017 16:30
פנייה פומבית ליצירת מאגר מתכננים ויועצים להזמנות תכנון לפרויקטים במסגרת הסכם הגג ופיתוח אזורי תעסוקה 30/11/2017 13:00
211.17 למתן שירותי תכנון שלד מבנה לאצטדיון הכדורגל 30/11/2017 13:00
54.17 מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת בקרה לפינוי אשפה וגזם 21/12/2017 13:00 24/12/2017 16:30
53.17 לביצוע עבודות שיפוץ, מתן רשות שימוש והפעלת קפיטריות בבתי ספר תיכוניים באשדוד 30/11/2017 13:00 03/12/2017 16:30

close