image

מכרזים

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
5/19 מידען/ית למינהלת הסכם הגג 21/02/2019 16:00
4/19 מהנדס/ת מנהלת הסכם הגג 21/02/2019 16:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
מורים דרושים לשנה"ל תש"פ למקיף י"א 30/04/2019 16:00
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

close