image

מכרזים פעילים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
224.19 פנייה פומבית ליצירת מאגר לפסיכולוגים , ומטפלים , לטיפול בילדים ונוער עבור עיריית באשדוד. 21/11/2019 13:00
44.19 להשמת מתנדבים לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית בעיר אשדוד 21/11/2019 13:00 24/11/2019 17:00
221.19 למתן שירותי תכנון תנועה עבור הרובעים הדרומיים עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 21/11/2019 13:00
220.19 למתן שירותי תכנון אדריכלות נוף עבור הרובעים הדרומיים עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 21/11/2019 13:00
41.19 לאספקת מערכת לניהול מאגר תושבים עבור עיריית אשדוד 21/11/2019 13:00 24/11/2019 17:00
223.19 בקשה לקבלת הצעות עבור בחירת יועץ לבדיקתCFD לאצטדיון אשדוד 28/11/2019 13:00
222.19 בקשה לקבלת הצעות עבור בחירת יועץ לתיאום מערכות לאצטדיון אשדוד 28/11/2019 13:00
49.19 לאספקת ציוד רפואי, ציוד נלווה וחומרים ורטרינריים לכלביה עבור עיריית אשדוד 05/12/2019 13:00 08/12/2019 17:00
48.19 לביצוע עבודות תשתית, עבודות פיתוח והסדרי תנועה בעיר אשדוד 05/12/2019 13:00 08/12/2019 17:00
47.19 לאספקה ולהפעלת טרקטור לניקוי חול באמצעות נפות ושינוע באמצעות נגרר עבור עיריית אשדוד 05/12/2019 13:00 08/12/2019 17:00
46.19 לרכישת אופנועי ים ומתן שירותי תחזוקה עבורם עבור עיריית אשדוד 05/12/2019 13:00 08/12/2019 17:00
45.19 להפעלת מחסה לדרי רחוב ודיור נתמך בעיר אשדוד 05/12/2019 13:00 08/12/2019 17:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

close