image

מכרזים פעילים

דרושים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
5-20 לתפקיד עו"ס משפחה כוללני – 80% ו – 100% משרה הדרך החדשה - הארכה 09/07/2020 16:00
6-20 לתפקיד עו"ס לטיפול בנוער וצעירים– 1.75% משרה תיקון הארכה 09/07/2020 16:00
22-20 לתפקיד מדביר/ה מוסמך/ת – תיקון והארכה 100% משרה 09/07/2020 16:00
46-20 לתפקיד מפקח/ת חשמל מבני ציבור – אגף חשמל הארכה - 100% משרה 09/07/2020 16:00
48-20 מכרז מס' 48/20 לתפקיד עו"ס משפחה כוללני – 8.4 משרות הארכה 09/07/2020 16:00
56-20 לתפקיד מנהל/ת מח' פיתוח סביבתי באגף הנטיעות 100% משרה 09/07/2020 16:00
57-20 לתפקיד פקח/ית חניה 100% משרה 09/07/2020 16:00
45-20 טכנאי/ת PC - באגף מערכות מידע ומחשוב – תיקון והארכה 2 משרות 16/07/2020 16:00
66-20 דרוש/ה עובד/ת אחזקה לבניין עיריית אשדוד 100% משרה 16/07/2020 16:00
23-20 מנהל/ת מח' תיאום, שירות ובקרה במינהל שירותים חברתיים – הארכה - 100% משרה 16/07/2020 16:00
49-20 אחראי/ת נושא מערכות השקיה בגינון - הארכה 100% משרה 16/07/2020 16:00
58-20 פסיכולוג/ית מומחה – 33% משרה 16/07/2020 16:00
59-20 ראש מנהלת רובע ה' 100% משרה 16/07/2020 16:00
60-20 ראש מנהלת רובע – מע"ר מרינה וטיילת החוף 100% משרה 16/07/2020 16:00
61-20 דרושים/ות סטודנטים/יות לאגף המוקד העירוני (30 משרות סטודנטיאליות) 16/07/2020 16:00
65-20 לאגף החופים דרושים/ות מצילי/ות ים מ"מ 16/07/2020 16:00
למנהל החינוך דרושים מורים/ת לבתי ספר תיכוניים לשנת תשפ"א 30/07/2020 13:00

close