image

בקשות לתמיכות לאגודות שאינן למטרת רווח

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8545220
פקס: 08-8677794
דואר אלקטרוני: mazala@ashdod.muni.il
שעות פעילות: קבלת קהל ומענה טלפוני
בימים א', ג' בין השעות 09:00-14:00
כתובת: בית העירייה, רח' הגדוד העברי 10, קומה 3 חדר 323

 

מעבר לאתר תמיכות

 

 

 

 

 

 

 

   

close