image

דבר גזבר העירייה

המינהל הכספי אחראי לשמירה על האיתנות הכספית של העירייה, דבר המאפשר את יישום חזון ראש העיר לפיתוח העיר, לצד המשך אחזקת העיר ברמה גבוהה. 

עיריית אשדוד מוגדרת על ידי משרד הפנים כעירייה איתנה ועומדת בכל הפרמטרים הנדרשים לכך. מעבר לכך, העירייה מסיימת בכל שנה באופן מאוזן ואף יש לה עודפים נצברים המעניקים לך חוסן פיננסי המאפשר מתן שירותים ברמה גבוה לתושביה לאורך זמן.

פעילות שוטפת

  • מקסום הכנסות העירייה הן ממקורות ממלכתיים והן מגבייה עצמית. 
  • שמירה על תקציב מאוזן. 
  • הובלת תהליכי התייעלות באגפי העירייה השונים.

שיפור מתמיד בגידול ההכנסות מאפשר גידול של תקציב העירייה מדי שנה בשיעור שאין דומה לו בשלטון המקומי מזה קרוב לעשור, דבר המאפשר הרחבת מתן השירותים לתושבי העיר ופיתוח מואץ של העיר. 

במקביל אחראי המינהל הכספי ובעיקר אגף הגבייה למתן מענה לבירורים וביצוע פעולות כספיות תוך ניסיון מתמיד לשיפור השירות לתושב הנדרש לפעולות אלו.

כחלק מתהליכי שיפור השירות לתושב ניתן לקבל מגוון שירותים באמצעות הטלפון, האינטרנט, המייל והפקס - דבר החוסך לעיתים רבות את הצורך בהגעה לעירייה ומונע בזבוז זמנו היקר של התושב.

בברכה,
עודד לוי
גזבר העירייה

 

 

 

 

 

close