image

אתר מידע לספקי העירייה

עיריית אשדוד מזמינה את ספקיה להירשם לפורטל הספקים החדש שלה.

הפורטל הינה פלטפורמה אינטרנטית מתקדמת המשמשת לניהול הקשר בין הספק לעירייה, באמצעותה ניתן לצפות במעקב אחר חשבונות שנתקבלו בעירייה; בסטאטוס הזמנות רכש (מאושרת/סגורה); בנתונים מחשבון הספק כפי שמעודכנים בספרי העירייה (תנועות ויתרות) וגם במעקב אחר חוזים.

על מנת ליהנות מיתרונות הפורטל (כרוך בתשלום לספק התוכנה) נדרש רישום ראשוני.

עיריית אשדוד מאחלת לספקיה שימוש נוח ויעיל בפורטל.

 

close