image

טבלת גיל פרישה

טבלת גיל פרישה לגברים

 

גיל זכאות תאריך לידה
 65 מי שנולד לפני 4/1939
4+65 חודשים מי שנולד לפני 9/1939 
 8+65 חודשים מי שנולד לפני 5/1940
מגיל 66 מי שנולד לפני 1/1941 
מגיל 66 + 4 חודשים מי שנולד לפני 9/1941
מגיל 66 + 8 חודשים  מי שנולד לפני 5/1942 
 מגיל 67 מי שנולד החל מ- 5/1942

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלת גיל פרישה - לנשים

 

גיל זכאות תאריך לידה
 60  עד מרץ 1944
4+60 חודשים אפריל עד אוגוסט 1944
 8+60 חודשים ספטמבר 1944 עד אפריל 1945
61 מאי עד דצמבר 1945
 61 + 4 חודשים ינואר עד אוגוסט 1946
61 + 8 חודשים ספטמבר 1946 עד אפריל 1947
62 מי שנולדה החל ממאי 1947 


  

 

 

 

close