image

תשלום בהוראת קבע בבנק

תשלום חיובים שוטפים

אופן תשלום זה הינו המומלץ והחסכוני ביותר לתשלומי הארנונה ואגרת השמירה כאחד. כל תשלום דו חודשי המשולם באמצעות הוראת קבע מחולק לשניים, כשעל התשלום השני לא תחול תוספת מדד. חשבון הבנק יחויב ב- 10 לכל חודש.

למשלמים בהוראת קבע בבנק תינתן הנחה בשיעור של עד 2% כמפורט להלן:

  • הנחה של 2% תינתן על תשלום ארנונה שנתית שלא יעלה עד 80,000 ש"ח
  • מ- 80,001 ועד 150,000 ש"ח - הנחה של 1%
  • מ-150,001 ועד 250,000 ש"ח - הנחה של 0.5%
  •  מ-250,001 ש"ח לא תינתן הנחה והתשלום יחויב אחת לחודשיים.

 ההתחייבות לשלם באמצעות הוראת קבע אינה מונעת את הזכות לערער על החיובים, באם יימצא בכך צורך.

הוראת הקבע תהיה תקפה כל עוד לא תבוטל.

תשלום יתרת חוב במסלול הוראת קבע

חתימה על הרשאה לחיוב חשבון בנק, תאפשר גביית חובות עד סכום של 400 ₪ לחודש, שינוכו מחשבונך כל 15 לחודש – עד גמר חובך. 

להצטרפות להוראת קבע בנקאית לחץ כאן

close