image

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

הוראת קבע בכרטיס אשראי

אופן תשלום זה הינו המומלץ והחסכוני ביותר לתשלומי הארנונה ואגרת השמירה כאחד. כל תשלום דו חודשי המשולם באמצעות הוראת קבע מחולק לשניים, כשעל התשלום השני לא תחול תוספת מדד, ניתן לשלם בהוראת קבע בכרטיס אשראי עד סכום כולל של 90,000 ש"ח בשנה.

המשלמים בהוראת קבע זכאים להנחה בשיעור 1%.

ההתחייבות לשלם באמצעות הוראת קבע אינה מונעת את הזכות לערער על החיובים, באם ימצא בכך צורך.

הוראת קבע תהיה תקפה כל עוד לא תבוטל. 

לידיעתכם: ניתן לשלם בכרטיס אשראי את יתרת החוב עד סכום של 15,000 ₪. 

 

להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לחץ כאן

 

תשלום טלפוני בכרטיס אשראי

ניתן לשלם באמצעות המוקד הטלפוני

ימים א'-ה': 08:30-22:00

בימי ו' וערבי חג: 08:30-13:00

בטלפון - (37222*) *אשדוד    

ניתן לשלם את ספח הארנונה באופן מקוון באתר האינטרנט.

close