image

אגף הגבייה

מידע בנושא פטור מארנונה ועסקים

אגף הגבייה אמון על גביית ההכנסות העצמיות של העירייה בכל הקשור לארנונה, לאגרת שמירה, לשילוט, לשימור רחובות, לשכר לימוד בגני ילדים ולאגרות נוספות הנגבות על פי חוקי העזר.
האגף מגיע לאחוזי גבייה גבוהים בארנונה, דבר המבטיח עמידה ביעדי התקציב הדרושים לפעילות השוטפת ולפרויקטים העירוניים המיוחדים.

פעילותו השוטפת של אגף הגבייה מתבצעת גם באופן מקוון כאשר את מרבית הבקשות יכולים לבצע הגולשים מהבית ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי האגף באמצעות הגשת פנייה מקוונת.

גם המגיעים למשרדי אגף הגבייה אינם חייבים לעמוד בתור. לרשותם עומדת האפשרות להגיש בקשה מקוונת בעמדת מחשב הנמצאת בכניסה לאגף.

האגף מעמיד לשירות התושבים מוקד גבייה טלפוני לבירורים ותשלומים ואפשרות לתשלומי ספחים כאן באתר.

אגף הגבייה מעמיד לרשות בעלי העסקים טיפול אישי וייחודי על ידי נציגות שירות האמונות על הליך של one stop shop לקיצור ולייעול השירות.

מתוך ההבנה לחשיבות של עיר ירוקה, מוצעת לתושבים האפשרות לקבל את חשבון הארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני.

אגף הגבייה פועל באופן מתמיד לשיפור השירות ומעמיד לשירות תושבי העיר יחידה לפניות שכתובתה rinat@ashdod.muni.il

תושבים נכבדים - אתם חשובים לנו ואנו כאן בשבילכם

 

 

 

  

close