image

מוקד קליטה לעולים יוצאי אתיופיה

image

במסגרת המחלקה לעלייה וקליטה העירונית פועל מוקד קליטה לעולים יוצאי אתיופיה.

המוקד נמצא בבית העולה ו' (רח' שלמה בן יוסף 18, רובע ו', טלפון: 08-8676296).


השירות הניתן במוקד

  • הדרכה, ייעוץ וטיפול פרטני.
  • תעסוקה: הכשרה מקצועית ועזרה בחיפוש עבודה.
  • פעילות חברה ותרבות.
  • הפעלת חוגים לילדים ונוער.
  • שיעורי עזר.
  • פעילות לקשישים.

 

שעות קבלת קהל

שם

תפקיד

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

דני מנגסטו

מנהל המוקד

08:00-16:00

08:00-18:00

08:00-20:00

08:00-18:00

08:00-17:00

מקונן מלסה

רכז תעסוקה

08:00-17:00

11:00-19:00

08:00-16:00

09:00-18:00

08:00-16:00

מנטגבוש וונדה

מזכירה

08:30-13:00

08:30-13:00

08:30-13:00

08:30-13:00

08:30-13:00

אסתר וובה

רכזת

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-15:00

 

 

 

close