image

בתי העולה וספריות

מטעם המחלקה לעלייה וקליטה פועלים באשדוד שני בתי העולה:

 

בית העולה "איתן" 

רח' קק''ל 90א, אזור י', טל. 08-8542021 

 לשרותכם:

  •  רכזי קליטה
  • חוגים למבוגרים: לימודי עברית, התעמלות, מקהלות 
  •  מופעים, תערוכות ציירים
  •  מועדונים
  •  פעילות לקידום עולים עם מוגבלויות
  •  עמותת "זיכרון" ניצולי השואה
  •  התאחדויות עולים
  • ספריה - ספרים בשפה הרוסית בנושאים מגוונים

שעות עבודה:  א', ג', ה': 9.00-14.00

                 ב', ד': 14.00-20.00

 

בית העולה רובע ו' 

רח' שלמה בן יוסף 18, טל. 08-8654360/7 

 לשרותכם:

 

ספריה ב"בית קנדה"

רח' שבי ציון 1, מרכז קליטה "בית קנדה", קומה 1-,

טל. 08-8531820 

מבחר רחב של ספרים בשפה הרוסית.  

שעות עבודה:  א': 9.00-14.00

                   ב'- ה': 15.00-20.00 , 9.00-14.00                    

 

close