image

עלייה וקליטה

 

על אף היותה של אשדוד עיר צעירה הנתונה עדיין בתהליך התהוותה, היא נבחרה להיות אחת הערים קולטות העלייה, ושבעשור האחרון התיישבו בה אלפי עולים מארצות חבר העמים, מאתיופיה ומתפוצות ישראל בגולה. הנתונים הדמוגרפיים מצביעים על כך שכ-38% מאוכלוסיית העיר הינם עולים חדשים, מתוכם כ-88% יוצאי ארצות חבר העמים והשאר מאתיופיה ומארצות אחרות. נתונים אלה מעמידים את אשדוד כעיר החשובה בישראל בקליטת העלייה.    

רוב העולים משולבים במסגרות תעסוקתיות וקהילתיות כך שניתן לראות רבים מהם פעילים בכל שטחי החיים העירוניים - בחינוך ובתעשייה, בבריאות וברווחה, בתרבות ובאומנות, בספורט, במסחר ובכלכלה.   

לרשות העולים עומדים  מרכז קליטה, עשרות אולפנים ומרכזי חינוך, קורסי הכשרה ומסלולים להסבה מקצועית, בתי העולה, התאחדויות וגופים וולונטריים רבים, וכל אלה פועלים כמסגרות עירוניות לרווחת העולים ומקלים עליהם את תהליך הקליטה.    

אשדוד הינה דוגמא להגשמה ציונית של קליטת עלייה ושילובה בחיי הקהילה הינה מאבני היסוד של מורשת העיר. בכל שנות קיומה היתה אשדוד לעיר הקולטת גלי עלייה מכל תפוצות ישראל, כאשר בכל תקופה הותיקים יותר קולטים את אלה החדשים הבאים בשעריה. רבים מתושבי העיר הותיקים מסייעים בקליטת העלייה מתוך אמונה כי זהו תהליך המוסיף לחוסנה ולביסוסה של אשדוד.   

בצד העלייה הגדולה, קיימת גם הגירה פנימית של תושבים ישראלים מגוש דן ומערי השדה, אשר בחרו לבנות את ביתם באשדוד בשל יופיה, תכנונה המודרני ואיכות החיים בה.

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8519134
פקס: 08-9568038
דואר אלקטרוני: klita5@ashdod.muni.il
שעות פעילות: ימים א'-ה' : 8.00-16.30
כתובת: רח' רוגוזין 3ב, קומה ב

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
דניאל שמלב מנהלת מחלקת קליטה 08-8519133 שלוחה 7133 danielsh@ashdod.muni.il
אירנה ניימן מזכירת מחלקת קליטה 08-8519134 שלוחה 7134 Klita5@ashdod.muni.il
close