image

מחשוב העירייה

היחידה אחראית על מתן שירותי המיחשוב לכל מחלקות העירייה, משלב ניתוח צורכי המיחשוב של המשתמשים ועד לבחירת הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, תמיכה בהפעלתם ותחזוקתם השוטפת.
היחידה מבצעת גיבוי יומיומי של נתונים, המאוחסנים מחוץ לבנין העירייה.


מערכות העיקריות עליהן אחראית היחידה

מערכות טכנולוגיות: רשתות תקשורת, בסיסי נתונים, מערכות הפעלה, מחשבים מרכזיים, מאות תחנות עבודה (מחשבים, מדפסות וציוד היקפי מסוגים שונים).
מערכות כספיות: גביה, הנהלת חשבונות, תקציבים ורכש.
מערכות הנדסיות/GIS: מערכות המכילות מידע הנדסי המותאם באופן מוחלט ומדויק למיקום הגאוגרפי בשטח וכוללות מידע על זכויות השימוש בקרקע ועל התשתיות המותקנות בה (מים, ביוב, ניקוז, תאורה).
מערכות רישוי ופיקוח: על בניה פרטית, על עסקים, על שלטי-חוצות ועל חניה.
משרד ממוחשב: עיבוד תמלילים, ניהול יומנים ודאר אלקטרוני (פנימי וחיצוני).
מעקב החלטות: רישום פרוטוקולים, הקצאת משימות ומעקב אחר ביצוען.

 

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545092
פקס: 08-8677791
שעות פעילות: ימים א', ג' - 08:00-13:30 | 16:00-18:30
ימים ב', ד', ה' - 08:00-16:00
כתובת: בית העירייה, קומה 4, חדר 416

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
יוסי בן סימון מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע 08-8545094 bensimon@ashdod.muni.il
יהודית אבודרהם מנהלת מחלקת מוקד תמיכה ושירות לקוחות באגף המחשוב 08-8545092 yeudit@ashdod.muni.il
שלמה דהן מנהל מחלקת פיתוח הדרכה ואו"ש 08-8545095 shlomo@ashdod.muni.il
אביטל וקנין מזכירת מחלקת פיתוח הדרכה ואו"ש 08-8545484 avitalv@ashdod.muni.il
close