image

מחלקת מכרזים

מחלקת המכרזים בעירייה אחראית על הוצאת מכרזים אל הפועל ביעילות תוך כדי ניהול מעקב ובקרה להליך. המחלקה עוסקת, בין היתר, בליווי כל מכרזי העירייה (למעט מכרזי כוח אדם) החל משלב הכנת מסמכי המכרז, ליווי בוועדת המכרזים ועד השלב של חתימת החוזה עם הזוכה במכרז.

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545043
שעות פעילות: ימים א'-ה' 08:00-16:00
כתובת: בית העירייה, קומה 4, חדר 442

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אופיר היימן מנהל מחלקת מכרזים 08-8545044 ofirha@ashdod.muni.il
קרול חסן סגנית מנהל מחלקת מכרזים 08-8545043 karol@ashdod.muni.il
ענבר ביטון מזכירת מחלקה 08-9568280 inbarb@ashdod.muni.il
close