image

תעסוקה

סדנאות להחזרת נשים למעגל התעסוקה

מועצת הנשים מספקת סדנאות מגוונות במטרה לסייע לנשים להיכנס למעגל התעסוקה. הסדנאות עוסקות בנושאי: מציאת עבודה, ראיונות עבודה, כתיבת קורות חיים, מבחני מיון לתעסוקה ועוד.

 

עריכת ירידי תעסוקה

בשל מצבן המשפחתי, נשים רבות, מתקשות למצוא עבודה. בכדי להקל את הליכי חיפוש העבודה אחת לתקופה עורכת מועצת הנשים יריד תעסוקה אליו מגיעות חברות המציעות אפשרויות תעסוקה.

 

פרויקט מחשבים בשיתוף מייקרוסופט - קידום נשים בעולם התעסוקה

הפרויקט מתקיים בשיתוף חברת מייקרוסופט, לשכת התעסוקה וויצ"ו. הנשים רוכשות מיומנויות מחשב מתקדמות, בשילוב סדנאות העצמה. בתום ההכשרה לשכת התעסוקה דואגת להשמת המשתתפות למקומות עבודה.

 

פרויקט המעסיק המתקדם

מועצת הנשים מקיימת תהליכי יידוע, בקרה ומעקב אחר מעסיקים ומפעלים במטרה לוודא אכיפתם של חוקים שונים בנושאי שוויון בעבודה לנשים, כגון: קידום נשים לעדות ניהול , זכויות יולדת, הטרדה מינית, שוויון בשכר וכן ובדיקה באיזו מידה מקומות התעסוקה השונים שומרים

close