image

קידום נשים לעסקים

הרצאות מומחים

מועצת הנשים מקיימת הרצאות בנושאים מגוונים ומרתקים. בין ההרצאות ניתן למצוא: רטוריקה ושכנוע, שפת גוף, שיווק נכון, שימוש בתקשורת לקידום מטרות, יצירתיות ככלי לפיתוח עסקי ועוד.

קורס יזמות וחונכות אישית

מועצת הנשים בשיתוף פעולה עם מט"י אשדוד מאפשרת לנשות העיר ליהנות מקורסי יזמות ייחודיים לנשים. בנוסף, כל אישה זכאית, בעלות סמלית, למספר מפגשים עם חונכת אישית מטעם משרד הת.מ.ת לשם קידום ומינוף עסקים קיימים או סיוע בשלבי הקמת עסק חדש. 

פורום נשות עסקים

פורום נשות עסקים מאפשר יצירת קשרי ידידות ושיתופי פעולה בין בעלות עסקים בעיר. הפורום מספק מגוון גדול של פעילויות המקדמות עסקים קיימים ומעודדות הקמת עסקים נוספים.

קורסים לדירקטוריות

קורס הדירקטוריות מיועד לנשים אקדמאיות ולנשים אשר מועמדות לתפקידי ניהול בחברות ציבוריות וממלכתיות המבקשות להרחיב את הידע בתחומי הניהול.

קורס להכשרת מאמנות אישיות

הקורס מקנה לבוגרות תעודה מטעם איגוד המאמנים הארצי ומאפשר להן פתיחה בקריירה חדשה, מכניסה ותורמת הן לעצמן והן לנשים נוספת.

סדנאות ליזמות עסקית בחסות עמותת לתת

מטרת הסדנה היא לסייע לנשים המתקשות לדאוג לצורכיהן הכלכליים להגיע לעצמאות כלכלית על ידי פתיחת עסק זעיר. התוכנית כוללת תכני העצמה והכשרה עסקית תוך ליווי הקמת עסק ומתן הלוואה.

close