image

דברי יו"ר מועצת נשים

מהי מועצת נשים אשדוד?

"מועצת הנשים אשדוד" הינה גוף התנדבותי המובל על ידי יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה הגב' אהובה עמרם.
המועצה, פועלת במטרה להעצים ולהעמיד לטובת הנשים באשדוד אפשרויות והזדמנויות בתחום המעמד האישי, החברתי והכלכלי תוך הקטנת פערים מגדריים ובכך לתרום להתפתחותה ויציבותה של העיר.


מועצת הנשים ממקדת פעילותה במספר תחומים עיקריים:

  • יצוג הקול הנשי במוסדות העיר
  • פיתוח אשדוד כעיר מובילה בישראל בתחומי קידום מעמד האישה באמצעות פרויקט "עיר ידידותית לנשים"
  • יזום, הובלה וקידום פרוייקטים מורכבים בנושאי תעסוקה, עסקים, השכלה, רווחה, תשתיות תרבות ואמנות
  • קידום, עידוד וטיפוח אוכלוסיית הנשים המגוונת בעיר באמצעות פעילויות העשרה הכוללות מגוון קורסים, סדנאות, הרצאות וימי עיון


עם אילו ארגונים משתפת מועצת הנשים פעולה?

מועצת הנשים פועלת בשיתוף ארגונים ומוסדות רבים, מקומיים וארציים, ביניהם הרשות לקידום מעמד האישה, משרד ראש הממשלה, הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, מרכז השלטון המקומי, ארגוני נשים וארגונים חברתיים נוספים.


מי רשאית להשתתף בפעילות מועצת הנשים?

כל אישה ונערה תושבות העיר זכאיות להירשם לפעילויות השונות ללמוד, ליהנות ולהתפתח. כל הקורסים ופעילויות מועצת הנשים מוגשות לנשות אשדוד ללא עלות או בעלות סמלית בלבד.

close