image

המשרד לקידום מעמד האישה

במאה שנים האחרונות אנו רואים מגמה כלל עולמית הצועדת לקראת צמצום הפערים בין המינים. במרבית המדינות בעולם, נשים מכהנות כנשיאות וראשות ממשלה ואף בישראל נשים מובילות, מנהיגות ונמצאות בעמדות כוח. במיוחד בהנהגה הכלכלית ובתחום הבנקאות והפיננסים.
אולם בחינת המציאות מראה כי עדיין אין ייצוג מספרי הולם לנשים בעמדות מפתח, ובין מקבלי ההחלטות הרוב הגברי שולט ברוב התחומים, בעיקר בצירי המשק המרכזיים: בעסקים ובכלכלה, במדיה ובצבא, בפוליטיקה ובמדע, ברפואה ובספורט.
שוויון בין המינים מוביל לרמת השכלה גבוהה, לשגשוג בכלכלה, לצמצום בהטרדות מיניות ואלימות והינו מפתח ומנוף עיקרי ומרכזי הן לקידום אישי והן לקידום הקהילה, החברה והמדינה, לכן יש לפעול ביתר שאת לקידום העלאת והטמעת חשיבה מגדרית.
אני מזמינה את תושבות אשדוד לקחת חלק במגוון הרב של פעילויות המשרד לקידום מעמד האישה. בקורסים מקצועיים, סדנאות, הרצאות, סיורים, תרבות, אומנות ועוד במטרה לקבל כלים לפיתוח, העצמה וצמיחה אישית, לשוויון הזדמנויות, לעצמאות כלכלית ואישית. לבחירה של כל אישה לעשות מה שהיא רוצה ויכולה. להיות אישה מובילה, משפיעה וחזקה, כי שוויון מוביל לחברה, לעיר ולמדינה מתוקנת, איכותית וחזקה.

שלכן ולמענכן
אהובה עמרם
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
ויו"ר מועצת נשים עירונית אשדוד

 

 

באנרפרטי התקשרות

טלפון: 08-8545240 | 08545088
שעות פעילות: א', ב', ד, ה' - 08:00-16:00
יום ג'- 8:00-15:00, 16:00-18:00
כתובת: בית העירייה, קומה 3, חדר 301אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אהובה עמרם יועצת ראש העיר למעמד האישה 08-8545088 ahuvaam@ashdod.muni.il
לימור ברבי מזכירת מועצת נשים 08-8545240 limorb@ashdod.muni.il
close