image

אישורי חיים

במקום להתרוצץ עד לשגרירות הארץ המבקשת, מעמידה עיריית אשדוד שירות מתן אישורי חיים בנוחות ובמהירות. האישורים ניתנים אך ורק על גבי האישורים המצורפים ולא על טפסים אחרים.

השירות ניתן לתושבי אשדוד בלבד.

ניתן להדפיס ולמלא את הטופס המבוקש (ניתנים אישורי חיים באנגלית ובצרפתית) ולהגיע לבית העירייה לקבל חותמת וחתימת הרשות.

בעת ההגעה לחתימה על האישור, יש להציג תעודת זהות כולל ספח עם כתובת ואת ההפניה שהגיעה מדורש האישור.

 פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545067/71
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.
כתובת: בית העירייה, קומה 4, חדר 420
close