image

רישום לכיתות א'

שנת הלימודים תשפ"א

לפניכם נושאים מרכזיים בתהליך הרישום לכיתה א':
* לחצו על הנושא הרצוי לקבלת פרטים מלאים.

שימו לב השנה מתחיל שירות דיגיטלי חדש לנוהל העברות בכיתות ב'- ו':
בקשות העברה יוגשו באמצעות טפסים מקוונים באתר האינטרנט העירוני לחצו כאן למעבר למערכת הרישום הממוחשבת., השירות הדיגיטלי נועד לחסוך זמן והגעה למשרדי העיריה המעוניינים בתמיכה בהגשת הבקשה יוכלו לפנות למחלקת רישום .

למעבר למערכת הרישום הממוחשבת לחצו כאן

 

מידע על תהליך הרישום: סדרי העברות תלמידים מכיתות א'-ו': בתי ספר יחודיים:
מידע כללי נוהל רישום תלמידים בית ספר לאמנויות "צמח"
"רישום בקליק" נוהל העברות תלמידים בית ספר למדעים בשילוב אמנויות "שז"ר"
מידע על צהרונים (צמ"ח) רשימת בתי הספר היסודיים בית ספר ממלכתי דתי תורני "שילה"
    בית ספר ממלכתי דני תורני "נעם"
    בית ספר ממלכתי דתי תורני "יהל"ם"
    בית ספר ממלכתי דתי על איזורי "דביר"
    בית ספר ממלכתי דתי "חב"ד"
    בית ספר ממלכתי דתי "יד שבתאי"
    בית ספר ממלכתי דתי "מוריה"
    בית ספר "עילית שובו"

איור המרכז יחדיו כלי כתיבה צבעוניים, זכוכית מגדלת, שעון, לוח ועוד

מספר הטלפון במרכז הרישום: 08-9568282
ספר הפקס: 08-8677319

 

 

פרסומים ומסמכים להורדה:
מפת איזורי רישום - ממלכתי
מפת איזורי רישום - ממלכתי-דתי

 

 

close