image

רישום לחטיבות הביניים

שנת הלימודים תשפ"א

מועד הרישום

החל מיום ראשון, כ"א בשבט, 16/02/2020 ועד יום חמישי, ט' באדר, 05/03/2020.
הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.

לחצו כאן למעבר למערכת הרישום הממוחשבת


בקשות העברה למוסד חינוכי אחר יתבצעו רק באמצעות מערכת אינטרנטית במעמד הרישום.

נוהל הגשת בקשת העברה

הורה המעוניין להעביר את ילדו למוסד חינוכי אחר יכול לעשות זאת לאחר רישום לבית הספר המוזן.
במעמד הרישום באינטרנט ניתן לבחור מוסד חינוכי אחר (מוסד מבוקש). יש לציין את סיבת בקשת ההעברה בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה.
בסיום התהליך תופיע אסמכתא המאשרת את תהליך הגשת הבקשה.

מסמכים שיש לצרף לבקשת העברה:

 • צילום תעודת הציונים של הילד/ה מהמחצית הראשונה של שנת הלימודים של כיתה ו’.
 • צילום תעודת הזהות של ההורה הרושם והספח בו רשומים הילדים עם כתובת מעודכנת.
 • צילום חשבון ארנונה אחרון או אישור מחלקת הגביה או צילום חוזה חתום ע”י עו”ד ומבויל או תצהיר מבית משפט.
  ללא המסמכים המפורטים לעיל, לא ניתן להגיש את הבקשה.

מרכז הרישום יפעל בבניין העירייה, קומת הכניסה - רחוב הגדוד העברי 10.

 

רשימת תיכונים על פי בתי”ס מזינים

בתי ספר ממלכתיים

 • מקיף א’ - אחדות, גאולים, המגינים.
 • מקיף ג’ - ארזים.
 • מקיף ד’ - רעים, רננים
 • מקיף ה’ - הראל, אשכול.
 • מקיף ו’ - צפרירים, נוף-ים, חופית.
 • מקיף ז’ - היובל, יח"ד.
 • מקיף ח’ - רתמים, שקד, אמירים.
 • מקיף ט’ - יצחק רבין, קשת.
 • מקיף י"א - אופק, רימונים, שירת הים.
  * תלמידי בית ספר שז"ר - יופנו למקיפים על פי איזור המגורים.
  * תלמידי בית ספר צמח - יופנו למקיפים על פי איזור המגורים.

בתי ספר ממלכתי דתי

 • מקיף י’ - תלמידי בתי הספר הממלכתיים דתיים (ממ"ד) יופנו למקיף אמית י'.
 • מדרשה לבנות תלמידות המעוניינות יכולות להירשם באמצעות אתר האינטרנט.
  אולפנא - תלמידות המעוניינות צריכות לעמוד בתנאי הקבלה.
  ישיבה תיכונית - תלמידים המעוניינים צריכים לעמוד בתנאי הקבלה.
  נווה הרצוג - תלמידים המעוניינים צריכים לעמוד בתנאי הקבלה.

מידע נוסף ניתן למצוא בפלקט רישום לכיתות ז' מעוצב

 

close