image

הלוואות לסטודנטים

במרכז הצעירים "כיוונים" מסייעים לצעירים (18-30) בקבלת הלוואות

תוכנית ההלוואות העירונית הינה תוכנית ייחודית ברמה ארצית.
התוכנית מאפשרת לכל צעיר תושב העיר הלוואה עד 10,000 ש"ח לכל שנה אקדמית, ללא ריבית וללא ערבויות.החזר ההלוואה בסיום הלימודים עם אפשרות פריסה עד 6 שנים בתנאים אטרקטיביים במיוחד. 

הקריטריונים לקבלת ההלוואה

  • תושב אשדוד לפחות שלוש שנים
  • סטודנט במוסד לימודים אקדמאי מוכר ובהיקף לימוד של 14 נק"ז לפחות
  • עד גיל 34, למעט תארים מתקדמים
  • שירות צבאי או לאומי

לרישום דרך אתר האינטרנט: מרכז הצעירים "כיוונים"

(הרישום לשנת הלימודים הקרובה התחיל בחודש ספטמבר 2011)

 

 

close