image

מרכז מדעי מדגים לגיל הרך

מינהל החינוך העירוני מייחס חשיבות רבה להוראת המדעים וטיפוח כישורי היסוד של תפקוד הילד בחברה המודרנית, ומן הראוי הוא כי תהליך זה יתחיל כבר בגיל הרך.
ההנחה היא כי היסודות הנרכשים בגיל הרך בונים תשתית מוצקה, שעליה ניתן להרחיב בעתיד את לימודי המדעים.

תכנית הפעילות במרכז המדעי המדגים לגיל הרך נכתבה על ידי ורד סגל גרייבר "בכוח המוח" ע"פ נתונים קבועים בשטח שהם מרכז שנבנה במיוחד לפרוייקט ייחודי ומקורי זה ובהתאם לתוכנית הליבה של משרד החינוך.

מטרות התוכנית

לידד את הגננות והילדים עם עולם המדע ולקרבם לעולם זה תוך הנאה ומשחק באמצעות מרכז המאובזר היטב, ניסויים מרתקים ומצבי לימוד משעשעים ומעוררי פליאה.
להנביט ניצני חשיבה מדעית אצל הילדים ע"י הקניית מבחר מושגים המשמשים בחקר מדעי אמיתי ולאמנם במיומנויות מחקר ראשוניות ובהן:
הבחנה בחוקיות התופעות המתרחשות סביבם.
גירוי הרצון להבין.
שאילת שאלות והשערת השערות.
הערכה והסקת מסקנות.
יישום מסקנות במצב חדש.
לערוך לילדים הכרות ראשונית עם מעבדת מחקר, כלי מעבדה המשמשים את המדענים. ללמדם את שמות הכלים ואופן השימוש בהם, כללי הזהירות והבטיחות.
לטפח אצל הילדים הערכה וכבוד לעבודתו של המדען.

מבנה התוכנית

התוכנית מיועדת לגילאי גן חובה , התוכנית מתבצעת בשנים עד שלושה מפגשים שנתיים החושפים בפני הילדים תחומי מדע שונים.
הפעילות מתבססת על פעילות הכנה בגן האם (ע"פ הנחייה מקצועית שנתנת לגננות) ופעילות חיזוק בגן האם שתועבר ע"י הגננות לאחר הביקור במרכז המדעי המדגים.
בגן האם מוקמת פינת מדע פעילה שבה יוכלו הילדים לחזור על הניסויים שבצעו במרכז המדעי וכן יוכלו להציג בה את עבודותיהם בנושא.

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8660932
כתובת: רחוב ראש פינה 11, רובע ט', אשדוד
close