image

מערכת החינוך באשדוד

העיר אשדוד החמישית בגודלה בארץ היא עיר הטרוגנית, קולטת עליה, מגוונת מיום היווסדה. בעיר לומדים מדי שנה מעל ל- 56,000 תלמידים ב- 477 גני ילדים, 37 בתי ספר יסודיים, 7 בתי ספר לחינוך מיוחד ו-15 תיכונים מקיפים עירוניים וכן במוסדות החינוך החרדיים והרשתיים. בתי הספר בעיר מספקים מענה לכל אוכלוסיית התלמידים, על הגיוון הדמוגרפי והסוציו-אקונומי הגדול שלהם.

מזה שנים שהעיר אשדוד משקיעה בחינוך. תהליך זה התגבר בארבע השנים האחרונות, עם מעורבותו האישית של ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, פרנסי העיר ומוביליה, בשיתוף פעולה הדוק ופורה עם משרד החינוך ואנשיו במטה ובמחוז דרום, שמו להם למטרה להוביל את מערכת החינוך להישגים משמעותיים בחמישה תחומים מרכזיים:

  1. קידום ההישגים הלימודיים בכל הרמות, מהגן ועד לאוניברסיטה וטיפוח המצוינות.
  2. השקעה באוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים, מניעת נשירה, טיפול בילדים בסיכון וצמצום הפערים - כולל אוכלוסיות שלא נכללות בחוק חינוך חובה.
  3. התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, באמצעות תקשוב ושילוב טכנולוגיות חדשות בתהליך ההוראה-למידה.
  4. השקעה בחינוך הערכי במורשת העם, הציונות ואזרחות פעילה. הנגשת תוכניות ופעולות בשעות הפנאי ובהפעלת תנועות נוער.
  5. הקצאת משאבים והשקעה בתשתיות של מוסדות החינוך - הן בהיבט הפיזי ובהיבט האנושי, ליצירת אקלים ותנאים לסביבה לימודית מזמינה ונעימה.

אבני דרך אלה מתורגמים לתכניות ולהשקעות, באמצעותן מקדמת העיר את מערכת החינוך כולה ומשיגה את מטרותיה. ולראיה, אשדוד קיבלה את פרס החינוך הארצי!

 

לרשימת מוסדות החינוך באשדוד

מחשב לכל מורה/הורה + אופיס 365

לחצו על התמונה לקבלת כל הפרטים!

סביבת office 365 מתנה

close