image

השירות הפסיכולוגי חינוכי

השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

משמש גורם מקצועי מייעץ ומכוון עבור הרשות המקומית תוך שיתוף פעולה עם יועצים חינוכיים ועובדי חינוך, בריאות רווחה וקהילה. השרות הפסיכולוגי פועל במישור הפרטני והמערכתי בגני החובה, בבתי הספר היסודיים  ובחטיבות הביניים (גילאי 5-15).בחינוך המיוחד מגיל 3-21.

השפ"ח מעודד מודלים של עבודה משותפת תוך שימת דגש על קבלת השונה, פועל ומחזק פיתוח סובלנות כבסיס לחיים משותפים בגן, בכתה, בביה"ס, במשפחה ובקהילה.

מטרתו של השרות לסייע למערכת החינוך להשיג את יעדיה מתוך ההכרה בחשיבות יכולת הלמידה של כל תלמיד ולשאיפה להביאו להישגים לימודיים גבוהים, ככל האפשר, תוך מתן דגש להתפתחותו הרגשית, תפקודו החברתי והסתגלותו לחברה ולערכיה. 

השרות הפסיכולוגי רואה חשיבות רבה בהתערבות מוקדמת, ברמות השונות ומתוך כך פועל לבניית החוסן הנפשי ופיתוח כישורי התמודדות, צמצום לקויות ומניעת עיכוב בהתפתחות השכלית והרגשית על מנת למנוע התגבשותה של פתולוגיה.

בשנים האחרונות גדל מערך כוח האדם בשרות. הצוות מונה 30 פסיכולוגים וקלינאי תקשורת אחד. גם בעתיד יוסיף השרות ויתמקד בעבודה מערכתית תוך פיתוח כישורי התמודדות והסתגלות, תוך שיפור  התקשורת הבינאישית ותוך היכולת להבין, לנווט רגשות ולבטא אותן.

פסיכולוג ביה"ס מבקר  ביום קבוע מידי שבוע וביום זה ניתן לתאם אתו פגישות בביה"ס. בנוסף לכך, תלמידים, הורים ומורים יכולים לקבל סיוע גם במשרדי השרות. לאחרונה הוספנו שרות גם בשעות אחה"צ. מומלץ לתאם מראש פגישות בשעות אלה.

בגני הילדים נערכים ביקורי הפסיכולוגים עפ"י תאום מוקדם בין הגננת לפסיכולוג .

השרות הפסיכולוגי משתלב גם ביישום תכניות מתי"א ומסייע בגיבוש התכנית לסיוע ותמיכה בילדים.

 

פרטי התקשרות שפ"ח - סניף שמואל הנגיד

טלפון: 08-9524019/24
פקס: 08-8669789
שעות פעילות: א'- ה' 8:00-16:00
כתובת: רחוב שמואל הנגיד 7, רובע ה'

   

פרטי התקשרות שפ"ח- סניף י"א

טלפון: 08-9524032
פקס: 08-9568041
שעות פעילות: ימים א'- ה' 8:00-16:00
כתובת: רחוב מצדה 115, רובע י"א

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ולריה מטיחס מנהלת מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) 08-9524004 valeria@ashdod.muni.il
פטריסיה גרד מנהלת מדור גיל רך בשירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) 08-9524008 patrisya@ashdod.muni.il

close