image

יחידות העילית - סיירות

 סיירות ויחידות התנדבותיות

בצה"ל קיים מערך של יחידות מובחרות – יחידות העילית, המתמחות ומתמקצעות כל אחת בתחומה: אויר, ים ויבשה. ליחידות אלה מגיעים לאחר גיבוש ו/או מיון, ולאחר איתור מקדים המתבצע פעמיים בשנה, בחדושים אוקטובר וינואר.

יום סיירות – יום שדה

יום סיירות הוא יום הממיין מלשב"ים טרם גיוסם ליחדות מובחרות, בינהן:

 • סיירת מטכ"ל

 • שייטת 13

 • 669

 • שלדג

 • יחידת הצוללות

 • קורס חובלים של חיל הים 

יום הסיירות כולל

 • התכנסות ראשונית רישום וחלוקת מספרי גב

 • בדיקות רפואיות

 • אימוני כוח

 • סיבולת וגמישות

 • שיחת סיכום עם מפקדי הקבוצה ופרסום התוצאות

תהליכי המיון לצוות אוויר (קורס טיס) ולצוות ים (קורס חובלים או שייטת הצוללת) מתבצעים במקביל, אך בנפרד מהמיונים ביום השדה, זימון למבדקים ישלחו למתאימים.

 

חשוב להתכונן ליום הסיירות!

למידע והכוונה פנו למרכז לשירות משמעותי אשדוד

 

 

close