image

תשתיות, כבישים ותנועה

אגף כבישים ותנועה (תשתיות) אחראי על תכנון וסלילת הכבישים בעיר, הטיפול כולל אחריות על כל נושא התנועה והסדרי התנועה, שדרוג כבישים וצמתים, מערכת הרמזורים, פיתוח צמתים תכנון ותכנון מחודש ותאום מערכות.

  • האגף מוביל בפרויקט עירוני – אשדוד עוברת לגל ירוק, ובשנת 2016 יצא לביצוע פרויקט הנ"ל.
  • האגף בודק נספחי תנועה לת.ב.ע, תוכניות פיתוח, הסדרי חניה לפרויקטים ולוועדת בניין עיר.
  • אגף כבישים ותנועה(תשתיות) מהווה רגולטור וציר קשר בין עיריית אשדוד ומשרד התחבורה לקבלת מימון כספי לפרויקטים עירוניים, ושירותי תחבורה ציבורית לתושבי העיר.

ס.מנהל אגף תשתיות ארקדי ברובר | צילום: נדין גורוכובסקי

  • קידום פרויקטים תחבורתיים ופיתוח תחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית, קידום פרויקטים להתחדשות העיר (פרק תחבורתי)
  • תאום מערכות ותשתיות באזורי תעשייה.
  • תאום פרויקטים עם חברות נתיבי ישראל ונמלי ישראל לצורך קידום פרויקטים תחבורתיים (כניסות נוספות לעיר אשדוד, כולל מחלפים בכביש 41, מחלף אשדוד צפון, כניסה נוספת דרומית לאשדוד).
  • תאום עבודות ופרויקטים עם רכבת ישראל לצורך פיתוח גישה לתחנת רכבת ושדרוג מבנה התחנה.
  • מחלקת תנועה אחראית על כל נושא האישורים והצבת תמרורי נכים בעיר.
  • כראש ראשות התמרור מנהל אגף כבישים ותנועה מאשר את כל הסדרי התנועה הזמניים לביצוע עבודות הקבלנים בכל תחום שיפוט אשדוד.

מבנה אירגוני

פרטי התקשרות הנדסה

שעות פעילות: קבלת קהל
ימים שני וחמישי בשעות 8:30-12:00
יום שלישי מ16:00-18:30
שעות מענה טלפוני ימים ראשון ורביעי מ8:30-12:00

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ארקדי ברובר ס. מנהל אגף תשתיות 08-8545288 arkadib@ashdod.muni.il
דליה חלפון מזכירת אגף תשתיות 08-8545289 daliah@ashdod.muni.il
משה אטין מנהל מחלקת תכנון כבישים 08-8545297 moshea@ashdod.muni.il
לריסה קגנוב ס. מנהל מח' תכנון כבישים 08-8545291 larisak@ashdod.muni.il
איזבלה זלדין מנהלת מח' תנועה 08-8545292 belaz@ashdod.muni.il
אלכס יפטר מהנדס תשתיות 08-8545290 alexander@ashdod.muni.il
סופיה רוזמן 08-8545291 sofyar@ashdod.muni.il
יאיר רבני מפקח תשתיות 08-9238714 yairra@ashdod.muni.il
יבגני אברבוך מהנדס אגף תשתיות 08-8545296 evgenyav@ashdod.muni.il
חגית כהן שרטטת 08-8545099 hagit@ashdod.muni.il
close