image

תכנון ובינוי עיר

אגף תכנון ובינוי עיר מקדם תוכניות כלל עירוניות משמעותיות אשר השפעתן בכל התחומים והפעילויות המתרחשות בעיר. האגף עוסק בתחום התכנון העירוני והעיצוב האדריכלי של פני העיר, לניצול מיטבי של עתודות הקרקע הנותרות, התחדשות המרקם העירוני של רבעי העיר הוותיקים ואזורי התעשייה הוותיקים, תוך חשיבה עדכנית ליישום תפיסת העירוניות, תכנון בר קיימה ופיתוח המרחב הציבורי ליצירת איכות חיים גבוהה לכלל תושבי העיר על פי דגשי המדיניות העירונית.

אגף תכנון עיר פועל לקדם תוכניות בניין עיר ביוזמת תושבים, יזמים, וביוזמת הרשות המקומית בסמכות ועדה מקומית ומחוזית התואמות את המדיניות העירונית, בהתאם להחלטת ועדת בנין ערים שהוסמכה כוועדה מקומית "עצמאית" ועל פי סעיפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965, לרבות הרפורמה בשינוי 101 לחוק שנכנס לתוקפו ב-8/2014.

היחידות באגף עובדות בממשק ישיר עם מהנדס העיר, אגף תשתיות ובנייה ציבורית, אגף רישוי ופקוח על הבנייה, מח' השבחה, הלשכה המשפטית, מח' נכסים, ויחידת המחשוב ובשיתוף פעולה והעברת מידע סטטוטורי לכלל היחידות ברשות המקומית.

האגף כולל מזכירה וצוות מקצועי של - 8 אדריכלים ומתכננים המחולק לכמה יחידות אירגוניות ותפקידים.

מטרות ויעדים בתוכנית הרב שנתית ליישום דגשי המדיניות העירונית

עיר חכמה ומקיימת

 • זמינות ושקיפות מידע, חוות דעת, החלטות ועדה, פרסומים ומסמכי תוכניות באתר האינטרנט העירוני בהתאמה לרפורמה בשינוי 101 -  בחוק התכנון והבנייה.
 • אחזקה ועדכון שוטף של מערכת ייעודי קרקע גרפי ואלפאנומרי, והאפשרות לשימוש בתוצרי המערכת מאתר האינטרנט העירוני  לתכנון, מידע תכנוני לפי סעיף 119 א' ומידע להיתר לפי סעיף 145 לחוק.
 • השלמת ותחזוקת סריקת תוכניות בניין עיר וקישור למערכת המחשוב ואתר האינטרנט העירוני.

חוסן קהילתי - התחדשות עירונית, פיתוח מרחבי תעסוקה ורבעים חדשים 

 • קידום תכנון וליווי תכנית מתאר הכוללנית חדשה שתתווה את המדיניות התכנונית לעתיד העיר.
 • תב"ע לרובע המיוחד הכולל בית חולים ואוניברסיטה.
 • תב"ע לקריית פארק לכיש הכוללת את קריית הספורט.
 • תב"ע לרה – תכנון במע"ר דרום.
 • ליווי ותב"ע לאזור תעסוקה מגורים תחבורה ושטחי ציבור בכניסה הדרומית לעיר.
 • תב"ע להרחבת ושינוי אזור תעשיה צפוני חדש.
 • תב"ע לשדרוג ושינוי אזור תעשיה כבדה הקיים כאזור תעסוקה מעורב שימושים.
 • ליווי תב"עות לפינוי בינוי ברחבי העיר בשכונות הוותיקות.
 • ליווי תוכניות ביוזמת רמ"י למגרש האימונים ברובע ב', פינוי איצטדיון ברובע א', לב רובע ט"ו והתחדשות קריית חלוצים בא.ת.קלה.
 • התחדשות עירונית ברובעים הוותיקים - א' ,ב' , ג' ,ד', ה', ו', ז',ח'  על ידי מסגרת תכנונית לכלל הרובע לפרויקטים משמעותיים לקידום בניה לפי תמ"א 38, עיבוי ופינוי בינוי.
 • התחדשות רח' הרצל לשינוי מעורק תנועה לרח' עירוני עם חזית פעילה לציבור.
 • יצירת מאגר מגוון של פתרונות דיור למגוון סוגי אוכלוסיה. דיור בהישג יד, ודיור להשכרה לתושבי העיר הצעירים, משפחות, תושבים ותיקים ובהתאמה לכלל האוכלוסיות המגוונות בעיר במסגרת כלל  תכניות בנין עיר, ועל פי שינוי 101 – הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

תכנון בר קיימה ושמירה על איכות הסביבה 

 • הנחיות בתוכניות בניין עיר לשימור מי נגר/ גשם והחדרתם לקרקע.
 • הנחיות בתוכניות בניין עיר לבנייה ירוקה על פי תקן 5281 בהתאם להחלטות פורום ה-15.
 • הנחיות בתוכניות בניין עיר לשמירה על טבע עירוני ונכסי הטבע והנוף של חוף הים, נחל לכיש ומסדרון אקולוגי ברבעים הדרומיים בעיר.

תחבורה בת קיימה

 • קידום תכנון תוכנית מערך התנועה לתחנת הרכבת בדרום העיר, ובחינת כניסות נוספות לעיר.
 • ליווי קידום תוכנית כביש הגישה ממחלף צפוני עד רח' הרצל.
 • ליווי פרויקט תחבורה בת קיימה ("גל ירוק") בהתאמה לתוכנית המתאר הכוללנית.

עיר ים נופש ופנאי

 • קידום תוכנית פיתוח ובינוי לחניונים לציבור, שטחים הציבוריים פתוחים והאגם במרינה.
 • הטמעת התוכנית האסטרטגית של טיילת החוף ופארק נחל לכיש בתוכנית המתאר הכוללנית.
 • ליווי תוכניות להקמת בתי-מלון באזור החוף הצפוני, מרינה, ובחוף הדרומי

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
נריה דולב מנהל אגף תכנון 08-8545313 neriado@ashdod.muni.il
רותי פרץ מזכירה 08-9568168 ruti@ashdod.muni.il
לדה קורסונסקי מנהלת מחלקת תכנון 08-8545186 lada@ashdod.muni.il
שלומית דנינו אדר' במח' תכנון 08-8585270 shlomitda@ashdod.muni.il
אסי ידידיה מתכנן ערים במח' תכנון 08-8545323 asiyed@ashdod.muni.il
רות דיין אדר' במח' תכנון 08-8545318 rutd@ashdod.muni.il
הילה גזית אדר' במח' תכנון 08-9238621 hilaga@ashdod.muni.il
כוכב שיר מלמד כהן אדר' מח' תכנון 08-9238737 kochavshir@ashdod.muni.il
ויקטוריה וקסנבורג מנהלת מח' ייעודי קרקע ופרצלציה 08-8545329 viktorya@ashdod.muni.il
close