image

מענה בתקופת הקורונה

בעקבות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל במינהל הנדסה. להלן דרכי התקשרות:

מענה טלפוני - ימים א'-ה' בשעות 08:30-16:00

ניתן לפנות במייל בכל נושא אל הגורם הרלוונטי שלו. הכתובת נמצאת בדף המתאים.

לציבור המתכננים קיימות קבוצות ווטסאפ ייעודיות.

לנוחיותכם מספרי הטלפון של מזכירות מחלקות ההנדסה:

פיקוח על הבנייה

08-8545320

מידע להיתר

08-8545097

רישוי בנייה

08-8545319

תכנון עיר

08-9568168

אגרות והיטלים

08-9238754

השבחה

08-8545828

אדריכל העיר

08-9568241

תשתיות

08-8545289

חשמל

08-8545340

מבני ציבור

08-8545282

 

ניתן לבצע הזמנת תיקי בניין מארכיב ההנדסה באמצעות הטלפון (בשעות מענה טלפוני)

(מרבית תיקי הבניין סרוקים יש אפשרות לקבל בקובץ דיגיטלי)

08-8545153 | 08-8545327

או באמצעות דוא"ל: sharlib@ashdod.muni.il | archive@ashdod.muni.il

בכל בעיה ו/או מידע ניתן לפנות לדלפק המידע בקומה 2 אל שרון תורג'מן

טלפון: 08-8545405 | או במייל:  sharontu@ashdod.muni.il

close