image

איך מגישים בקשה לתיק מידע להיתר?

"תיק מידע" (מידע עפ"י סעיף 145א' לחוק) מהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה.
תיק המידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובעבודות המבוקשות: זכויות הבניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים כמו אגף תשתיות, כיבוי אש, איכה"ס, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים שישמשו את המתכננים בעבודתם.

הגשת בקשה לתיק מידע מתאפשרת לעורכי בקשה מורשים בלבד ומתבצעת במערכת רישוי זמין באתר "שער המידע לרישוי ובניה" ובכפוף להשלמת תנאי הסף להגשת בקשה למידע

תיק המידע להיתר משמש את המתכנן/ עורך הבקשה לצורך הכנת בקשה להיתר ומהווה אחד מתנאי הסף לקליטת בקשה להיתר.

המידע יימסר במערכת רישוי זמין בתוך 45 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.

על מנת לבצע תשלום את האגרה, יש למלא את השדות הבאים ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "תשלום מידע". התשלום יכול להתבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי.

יש לעקוב אחר השלבים על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש למסור לעורך הבקשה שלכם לצורך קליטה במערכת רישוי זמין.

 

close