image

מבנים מסוכנים

מחלקת מבנים מסוכנים מופקדת על אכיפת חוק עזר לאשדוד (הריסת מבנים מסוכנים), התשס"ג-2002.

אנו רואים חשיבות רבה לבטיחות ויציבות המבנים בעיר, תוך שיתוף פעולה עם התושבים הנדרשים לתחזק לתקן ולהסיר את המפגעים במבנה.

לבירורים בנושא מבנים מסוכנים או לצורך בדיקה וטיפול במבנה שחשוד כמסוכן 

דוא"ל - amositz@ashdod.muni.il

בתאום פגישה או בטלפון המחלקה - 08-9238556

וכן ניתן לפנות למוקד העירוני בכל שעות היום באמצעות הטלפון: 106, 08-8545495

תהליך טיפול המחלקה בתלונה על מבנה מסוכן 

ביקורת בשטח, חוות דעת הנדסית, במידה והמבנה הוגדר כמסוכן - משלוח הודעת דרישה לביצוע התיקונים בפיקוח מהנדס פרטי מוסמך. אם הנחיות המהנדס אינן מבוצעות תוך המועד שנקבע בהתראה, מועבר הנושא למחלקה המשפטית להמשך טיפול.

מהו מבנה מסוכן 

קביעת רמת מבנה מסוכן, כמו גם רמת הסכנה, נקבעת על ידי מהנדס מבנים מסוכנים הנקרא לבדוק את המבנה.

רמת חומרת ודחיפות טיפול בסכנה נקבעת לפי רמות אלו:

 • עלול לסכן
 • מהווה סכנה מיידית
 • התמוטטות מיידית

התמודדות עם מבנה מסוכן בבעלות התושב

לאחר קבלת הודעה, שלפיה הבניין שבבעלותכם, או חלק ממנו, נמצא במצב תחזוקתי המסכן את הציבור או את המשתמשים בו, יש לפעול על פי השלבים הבאים.

 1. לבדוק את רשימת המכותבים. אם בידכם מידע נוסף לגבי שמות הבעלים או המחזיקים, נודה לכם על העברתו לעירייה בהקדם האפשרי, תוך פירוט שם משפחה, שם פרטי וכתובת הבעלים/המחזיק בנכס ו/או יורשיהם (במידה ובעלי הנכס אינם בחיים).
 2. למנות מהנדס בניין רשוי או רשום מטעמכם ולהזמין אצלו תכניות, מפרט טכני וכתב כמויות לביצוע העבודה.
 3. להזמין הצעת מחיר ממספר קבלנים ולמנות קבלן. על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, ה'תשכ"ט 1969.
 4. העבודות הדרושות תבוצענה בפיקוח צמוד של המהנדס הממונה מטעם בעלי הנכס (עדיף) או מטעם הקבלן המבצע.
 5.   בגמר העבודה חובה על המהנדס להגיש לעירייה טופס הצהרה חתום ע"י מהנדס על הסרת הסכנה להורדת המסמך לחץ כאן
 6. את העבודה יש לבצע תוך פרק הזמן המוקצב ע"י העירייה. במידה ואינכם מספיקים לסיים את הביצוע בפרק זמן זה, יש להגיש ליחידה למבנים מסוכנים בקשה מנומקת בכתב להארכה, כיוון שבתום תקופה זו הנושא עובר מיידית לטיפול המחלקה המשפטית לשם הגשת כתב-אישום ופתיחת תיק פלילי בבית המשפט לעניינים מקומיים.
 7. בקשה לארכה למועד הסרת הסכנה ברכוש משותף, חייבת חתימה של הנציגות בית משותף (ועד הבית).
 8. רכוש משותף הינו קירות חוץ, חדר מדרגות, גג, כולל מרפסת גג, קירות תומכים, מדרגות חוץ, שבילים וקירות תומכים בשטח המגרש, אלא סומנו אחרת בתשריט בית משותף ברשם מקרקעין.
 9. תרבות הדיור אשדוד - טל' 08-8545361, נותנים שירות של יעוץ משפטי והנדסי, פיקוח, ודרכי התמודדות עם סרבני תשלום.
 10. שלוחת המפקח/ת על רישום מקרקעין אשדוד - טל' 08-6836622, דן בסכסוכים הקשורים להשתתפות בעלי הדירות בהוצאות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף.

טופס הצהרת מהנדס על הסרת סכנה

חוק עזר לאשדוד להריסת מבנים מסוכנים

אשת קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני יחידה ארגונית מינהל
אדוה שמיסאן מהנדסת מבנים מסוכנים 08-9238838 advas@ashdod.muni.il פיקוח בניה הנדסה
close