image

אמנת השירות שלנו

 אמנת השירות של אגף החשמל מבוססת על קבלנים הנותנים שירות לעירייה במספר תחומים כגון:

תאורת רחובות כולל פיקוד ובקרה

מתקני רמזורים כולל פיקוד ובקרה

מתקני חשמל מבני ציבור ומוסדות חינוך

אמנת השירות – טיפול במתקני  תאום רחובות

קריאת פתע – התייצבות תוך שעה מרגע קריאת הפתע וטיפול מידי.

טיפול בשלושה פנסים רצופים שאינם דולקים – טיפול ותיקון עד יומיים ממועד קבלת ההודעה על התקלה.

טיפול בפנס אחד בודד שאינו דולק – טיפול ותיקון עד שלושה ימים ממועד קבלת ההודעה על התקלה.

תאורה בתחנת אוטובוס גל ירוק (עתידי –קשור לפרויקט גל הירוק) שלא דולקת – טיפול ותיקון תוך שלושה ימים ממועד קבלת ההודעה על התקלה.

תקלה בשדה גל ירוק (עתידי –קשור לפרוייקט גל הירוק) או הזנה למתקן תקשורת או מנגנון רמזורים או מתקן חיוב וחיווי בתחנת אוטובוס – התייצבות תוך שעה וטיפול מיידי.

מרכזית תאורה –טיפול בתקלה הגורמת לאי פעילות של לפחות 5 פנסים רצופים ויותר – התייצבות מיידית הכוללת טיפול ותיקון מיידי.

שיבושים או תקלות עקב תאונה - התייצבות תוך שעה וטיפול מיידי.

אמנת שרות טיפול במתקני רמזורים

רמה 1

תקלה בגלאי תנועה

פגיעה בארון הבקר באופן שהארון נשאר סגור

פגיעה בדלת תא שוטר באופן שהדלת נשארה סגורה

תקלה בלחצן הולך רגל באופן שיש דרישה

רמה 2

נורה שרופה שאינה גורמת להבהוב הצומת

פגיעה ברקע של פנס הרמזור

פגיעה במכוון תנועה

כיפוף של עמוד רמזור באופן שאינו משבית את פעולת הרמזור

תקלה בלחצן הולך רגל

תקלה בתוכניות זמנים (הפרעה קלה לתנועה )

תקלה בגל ירוק

רמה 3

קלקול הגורם להבהוב המנגנון מסיבה כלשהי

קלקול הגורם להחשכת המנגנון מסיבה כלשהי (למעט כתוצאה מהפסקת חשמל)

שבר של פנס רמזור או או של עמוד רמזור

פריצה של ארון בקר הרמזור

פריצה של תא דלת שוטר

תקלה בלחצן הולך רגל באופן שאין דרישה

תקלה בתוכניות הזמנים (הפרעה כבדה לתנועה)

מופע תקוע באדום

תקלה בזמזם להולכי רגל עם מגבלות ראיה

חשיפה של חוטי מתח בכלל ובמיוחד חוטי מתח 220 וולט

זמני תגובה ומשך טיפול:

רמת התקלה

זמן תגובה מרבי מרגע קבלת הקריאה

זמן מרבי לתיקון התקלה

זמו מרבי כולל מרגע קריאה ועד לתיקון

רמה 1

 

48 שעות

48 שעות

96 שעות

רמה 2

24 שעות

6 שעות

30 שעות

רמה 3

1 שעות

3 שעות

4 שעות


הערה:
זמני התגובה והתיקון כוללים את כל שעות היממה ואת ימי השבוע כולל שבתות וחגים.

אמנת שרות מוסדות ציבור

קריאה לתקלה רגילה – קריאה הנמסרת לקבלן בשעות העבודה הרגילות 07:00-17:00 בימים א-ה לקריאה מסוג זה יגיע הקבלן לאתר לצורך התיקון עד שעתיים מרגע קבלת הקריאה. קריאה רגילה, היא גם קריאה הנמסרת לאחר שעות העבודה הנ"ל, והקבלן יגיע לטיפול למחרת מהשעה 07:00 .

קריאה לתקלה רגילה / מיוחדת – קריאה הנמסרת לקבלן מעבר לשעות הפעילות הרגילות לרבות לילות , שבתות וחגים. לקריאה זו יגיע הקבלן לאתר לתיקון התקלה עד שעתיים מרגע קבלת הקריאה.

קריאת פתע רגילה – קריאה הנמסרת לקבלן בשעות העבודה הרגילות 07:00-17:00 בימים א'-ה' לקריאה מסוג זה יגיע הקבלן לאתר לצורך התיקון עד חצי שעה מרגע קבלת הקריאה.

קריאת פתע בשעות חריגות או קריאת פתע בשבתות וחגים – קריאה הנמסרת לקבלן בין השעות 17:00 – 07:00 ובמועדים החל מ-17:00 ערב חג שבת ועד ל- 07:00 בבוקר יום המחרת של החג / השבת . לקריאה מסוג זה יגיע הקבלן לאתר לצורך התיקון עד חצי שעה מרגע קבלת הקריאה.

פרויקטים מיוחדים ועבודות שונות

פרויקט להחלפת פנסים עם נורות פריקה לפנסים בטכנולוגיית לד בשיתוף מימון של משרד האנרגיה ברחובות העיר.

פרויקט להחלפת נורות פלורסנטיות בטכנולוגיית T8 לנורות חסכוניות פלורסנטיות בטכנולוגיית T5 בבתי הספר בעיר, בשיתוף מימון של משרד האנרגיה.

פרויקט תחבורתי רחב היקף פרויקט "אשדוד עוברת לגל ירוק" הוא פרויקט של הקמת מערכת תח"צ משודרגת ומפותחת בעיר אשדוד בה יוקצה נתיב ייעודי לתח"צ בכל כיוון שלאורכו ימוקמו רציפי תחנות "חכמות". בנוסף יוקמו לאורך ציר העדפה רמזורים חדשים אשר יבטיחו העדפה לתחבורה הציבורית בנוסף לצירי ההעדפה, יבוצע במסגרת הפרויקט, מסוף אוטובוסים חדש, שדרוג של התחנות העירוניות הקיימות בחצר התחנה המרכזית הקיימת, שידוג התחנות הקיימות בחצר מתחם הרכבת הקיים.

הפרויקט משתרע לאורך רחובות ראשיים באורך כולל של כ-7 ק"מ הכוללים את: קטע גבולות בקירוב שד' מנחם בגין ממחלף עד הלום עד שד' הרצל שד' הרצל משד' מנחם בגין עד רח' ז'בוטינסקי, רח' ז'בוטינסקי משד' הרצל עד שד' בני ברית דרך הגישה לרכבת- רח' משה סנה+ חצר תחנת ר"י מתחנת הרכבת עד שד' מנחם בגין המסוף הצפוני בשצ"פ פינת שד' בני ברית-רח' מורדי הגטאות התחנה המרכזית בחצר התחנה המרכזית הקיימת צירים אלו הם צירי תנועה פעילים שלאורכם ומסביבם קיימת מערכת אורבנית עירונית פעילה ומאוכלסת.

close