image

מחלקת חשמל ומאור

אגף החשמל  מטפל במתן שירות לתושב, מענה לאירועים שונים, תקלות, שיתוף פעולה מלא עם מוקד 106, מהנדס תורן, שימוש בטכנולוגיות חדישות ומציאת פתרונות ודרכים לחיסכון באנרגיה הן לטובת איכות הסביבה והן לחיסכון בעלויות האנרגיה של העירייה, פיתוח מתקני החשמל שעליהם היא אחראית, פיקוח על תכנון פרויקטים,  פיקוח וביצוע עבודות ופרויקטים, בדיקה ואישור חשבונות של הקבלנים, אישור לטופס 4, עריכת מכרזים, מסירת מידע תכנוני בהתאם לרפורמה, קשר ישיר עם משרדי ממשלה כגון משרד האנרגיה והמים, חברת בזק, חברת החשמל, משרד התחבורה, מתן שירות למחלקות ואגפי העירייה ולחברות בת של העירייה כגון חפ"א, החברה לתיירות ועוד, טיפול במתקני מתח גבוה ואחזקתם.

על מנת לעלות את יעילות האגף ובהתאם לראורגניזציה של מנהל ההנדסה קיימות באגף שתי מחלקות. האחת מטפלת בפיתוח ובאחזקת מערכות תאורה ורמזורים והשנייה מטפלת בפיתוח ובאחזקת מערכות חשמל במוסדות העירייה.

האגף משתדל לעלות את רמת השירות לתושב תוך חיסכון באנרגיה חשמלית בכפוף להנחיות וחזון ראש העיר – התושב במרכז העשייה. מהותו ועיסוקו של האגף חשמל מוכיח על השתלבותו בכל המטרות והיעדים של מינהל ההנדסה בתוך פרויקט הגדול של עיריית אשדוד "חזון ראש העיר".

 

פרטי התקשרות הנדסה

שעות פעילות: מנהל הנדסה מודיע על ביטול קבלת קהל החל מתאריך 15/3/20
מענה הטלפוני יתוגבר לכל יום בין השעות 08:30-12:30

מייל: pikuachbniya@ashdod.muni.il

לציבור המתכננים קיימות קבוצות ווטסאפ ייעודיות .לכלל הציבור יכול לפנות לכל גורם במנהל הנדסה דרך
מערכת המיילים .כתובות המיילים מופיעות באתר ההנדסה של עיריית אשדוד בכתובת ashdod.muni.il. www
בברכת בריאות והצלחה..

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
יורם שמש מנהל מח' תאורה ואחזקת רמזורים 08-8545336 YoramS@ashdod.muni.il
עליזה בן סימון מזכירת מחלקת חשמל 08-8545340 alizabn@ashdod.muni.il
ליז שובל מזכירה 08-8545493 liz@ashdod.muni.il
ניקול סבח מזכירה מח' חשמל ומאור 08-8545126 Nikols@ashdod.muni.il
תומר כהן ס/מנהל מח' חשמל ומאור 08-8545185 tomerc@ashdod.muni.il
רינת אמר ס/מנהל חשמל ומאור 08-8545336 Rinata@ashdod.muni.il
close