image

ארכיב תיקי בניין

תיקי הבניין של העיר אשדוד מאוחסנים בחברה חיצונית המעניקה שירותי ארכיב. תיק הבניין כולל את כל התוכניות, האישורים והתכתובות המתייחסים לנכס מסוים בעיר  - היתר בנייה, תוכניות, טופס 4, תעודת גמר ועוד.

הזמנת תיק בניין

לצורך עיון בתיקי בניין יש להזמינם מראש באמצעות דרכי ההתקשרות המופיעות מטה.

לתשומת לבכם, תיק הבניין שהוזמן יישאר בארכיב 10 ימים ממועד קבלתו ולאחר מכן יוחזר לגנזך.

 

דרכי התקשרות

טלפון: 088545327 | 08-8545153
דואר אלקטרוני: archiv@ashdod.muni.il | sharlib@ashdod.muni.il
שעות פעילות: ימי קבלת קהל : ב ו -ה :8:30-12:00
יום ג: 16:00-18:30
מענה טלפוני בין השעות 8:00-12:00 בימים א-ה
כתובת: בית העירייה

אנשי קשר ארכיון

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
שרלי אוחנה מנהל מדור ארכיב הנדסה 08-8545327 archiv@ashdod.muni.il
שרלי בוסקילה ארכיבאי 08-8545153 sharlib@ashdod.muni.il
close