image

איתור מידע הנדסי

ניתן לאתר בקלות בקשה להיתר או מידע על ידי חיפוש כתובת או גוש חלקה בתפריט מתחת לאיתור מידע הנדסי. לאחר איתור הבקשה ניתן להזמין את התיק מהארכיב  על ידי לחיצה על הכפתור מטה או שליחת דוא"ל או בטלפון בשעות מענה הטלפוני המפורט בדף הארכיב

 

close