image

צדיק אליקים

בהצעה התכנונית התייחסנו  אל המבנה כנקודת קצה הנושקת לים ומייצרת סדר במרחב העירוני. הבניין מתוכנן כמנסרה שתקרתה בגובה מפלס הכיכר הקיימת היום ורצפתה בגובה רחוב משה דיין, הקישור בין המפלסים נעשה על ידי טיול על גג המבנה. מבנה זה אינו מתחרה ברצף הקיים ומשמש מעין פודיום להיכל התרבות. 

 

מבנה האנדלוסית של קטיה אליקים

מבנה האנדלוסית של קטיה אליקים

close