image

אפי כוינה

תמונות פרויקט - תחרות המרכז אנדלוסית
מרכז החדש של התרבות אנדלוסית ופיוטי ושירה בישראל.
המבנה בולט בשינויי גובה בין החלק הגבוה והחלק הנמוך ברחוב משה דיין, דבר המאפשר לנו שלא להתנגש בארכיטקטורה של המשכן האומנויות השולט והגדול יותר באתר שלנו.
עטפנו את מכלול המרכז התרבות החדש במעטפת תחרה משרבית המאפשרת חדירה אחידה של אור השמש ויוצרת אווירה אנדלוסית/מזרחית.

 

close