image

אלעד מלמד

המבנה מבוסס על חתך הזהב, ביטוי ליופי אידאלי וסדר אוניברסלי. ובנוי מרצף של שלושה גנים השזורים במבנה ומשלימים זה את זה:
1. הגן העליון, ערוגות הבושם: מרפסת המהווה המשך למרחב העירוני הפתוח של המתחם וצופה אל הפארק והים.
2. הגן הפנימי, הפרדס: כיכר הכניסה למבנה.
3. הגן התחתון, השדה: אמפיתיאטרון ורחבה חיצונית המתחברים למבואה ולגלריה ומאפשרים הופעות בחלל הפתוח.

אנדלוסית תפנית אדריכלים

אנדלוסית תפנית אדריכלים

close