image

אליהו זהבי

המרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט בישראל

הסיטואציה העירונית הקיימת כיום בקרית התרבות בעיר הינה בעלת פוטנציאל פעילות גדול. המיקום על צירי תנועה ראשיים בעיר, הצופה לכיכר המפרשיות ומהווה המשך של אזורים פעילים כמו גן העיר והתחנה המרכזית, מחייב תכנון מרחב פעיל המתחבר עם הסביבה ומייצר הזדמנויות לאינטראקציה אנושית ולחוויה עירונית חדשה שתחייה את האזור.

עקרונות תכנון מנחים:

  1. מרפסת עירונית: המנקזת את אנרגית מתחם התרבות הסמויה לקצה המשמש לתצפית ושהיה.
  2. חיבור: ציר תנועה המחבר בין רחבת המשכן לאומנויות הבמה ובין מפלס הרחוב דרך מרפסת הבניין.
  3. הטמעה: הטמעת המבנה בטופוגרפית הסביבה משתלבת בצורה הרמונית עם המשכן.
  4. דופן חדשה: משדרות משה דיין אל מתחם התרבות.
  5. הסדרה: המבנה מייצר יחד עם המרכז הפדגוגי דופן לציר הרחבה.

המבנה מכיל חמישה מרכיבים עיקריים: אודיטוריום וגלריות אגף מוסיקה, אגף מנהלה, מרפסת ובוסתן עירוני. המרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט בישראל המתוכנן מייצר זירה עירונית חדשה המחברת בין רחבת היכל התרבות לשדרות משה דיין בצורה נופית, ומאפשרת מרחב חדש הנותן מענה לזמן הלא פונקציונאלי, דרך פעולות של שהייה ושיטוט ומחולל הזדמנויות לאינטראקציות נוספות דרכו.

הדמיה של אנדלוסית על ידי זהבי אדריכלים

הדמיה של אנדלוסית על ידי זהבי אדריכלים

close