image

שיתוף עם אוניברסיטת תל אביב

ההגשה הסופית של פרויקט תכנון של אוניברסיטת תל אביב המחלקה לארכיטקטורה שנה שלישית אשר תכננו מתחם מגורים במרכז מסחרי ברובע א' באשדוד.

במסגרת שיתוף פעולה בין מנהל ההנדסה של עיריית אשדוד עם אוניברסיטאות כחלק מתפישת עולם ערכית ומקצועיות גורמי המקצוע בוחנים דעות חדשניות ושאפתניות , במסגרת ההגשות יתקיימו דיונים מקצועיים על הרעיונות שיעלו הסטודנטים ועל הדילמות התכנוניות איתן התמודדו. להגשות יוזמנו אדריכלים מקומיים וכן הצוות המקצועי של עיריית אשדוד, אדר' דורון חזן - מהנדס העיר אשדוד, אדר' רם אהרוני - אדריכל העיר אשדוד ואדר' נריה דולב מנהל אגף תכנון עיר.

הפרויקטים שיוצגו יתמקדו בלב רובע א' כמתחם מגורים , הנושאים איתם יתמודדו הסטודנטים הינם: תפיסת המגורים במאה ה – 20 , חדשנות וחשיבה פורצת גבולות, הקשר בין הבניין לרחוב, אופי המרחב הציבורי וזמינותו למשתמשים, שימושים מעורבים וניצול שטחים לא מבונים בין בנינים קיימים.

ההגשות פתוחות לקהל הרחב

 

הזמנה לתכנון מגורים מרכז מסחרי א

  

close