image

נתונים וסטטיסטיקה

שנתונים סטטיסטיים

יצא לאור : השנתון הסטטיסטי של העיר אשדוד לשנת 2011.

שנתון 2011, השנתון השלישי במספר בהוצאת היחידה לתכנון אסטרטגי, מהווה מסגרת מארגנת ובסיס נתונים מרוכז, מצטבר ונגיש להנהלת העירייה, לחברי המועצה וליחידות העירוניות, למכוני מחקר ולמוסדות ציבור, למוסדות פרטיים, לחוקרים וסטודנטים הלומדים על אשדוד וכמובן לתושבי העיר.

השנתון מהווה מעיין "קפסולת זמן", הלוכדת את תמונתה של העיר אשדוד, על כל מורכבותה והיקפיה וחושפת את התהליכים השונים המתרחשים בה. בשנתון מרוכזים נתונים רבים אודות המאפיינים הפיזיים והאנושיים של העיר כגון: השטח והאקלים, התשתיות העירוניות והתחבורה, מאפיינים דמוגרפיים של האוכלוסייה, רמת חיים ורווחה, בינויי ודיור, חינוך ותרבות והשירותים העירוניים. כל אלה מוצגים בניתוח לאורך זמן ובהשוואה לערים נוספות (פורום ה-15).

מסד הנתונים המצטבר מהווה עבור כולנו כלי עבודה חשוב ביותר לתהליכי התכנון העתידיים בתחומים השונים, לגיבוש תוכניות העבודה למדידת התוצאות ובקרתן.

לצפייה בכל השנתונים הסטטיסטיים לחצו כאן.

פרסומים נוספים 

מספרים מספרים אשדוד 2010

מספרים מספרים אשדוד 2011

נשים באשדוד

עולים באשדוד

צעירים באשדוד 

מספרים מספרים 2018

close