image

הנהלת ומועצת העירייה

הנהלת העירייה

ד"ר יחיאל לסרי

סיעה: אשדוד בתנופה

ראש העיר. יו"ר המשכן לאומנויות הבמה וממונה על משאבי האנוש ועל הכספים.
ממונה על החינוך –בשיתוף עם מר יהודה פרנקל.

yechiel@ashdod.muni.il

          

 יהודה פרנקל

סיעה: אשדוד בתנופה

ממונה על החינוך בשיתוף עם רה"ע.

ממונה על קידום תעשייה ותעסוקה

yehodaf@ashdod.muni.il

 

עו"ד גבי כנפו

סיעה: אשדוד בתנופה

ממ"ק ראש העיר. ממונה על מינהל ההנדסה ויו"ר דירקטוריון "יובלים".

gabik@ashdod.muni.il

 

אבי אמסלם

סיעה: ש"ס

ממ"ק ראש העיר. ממונה על המנהל לשירותים חברתיים ועל התרבות התורנית למורשת המזרח.

aviam@ashdod.muni.il

 

 חיים אמסילי

סיעה: ש"ס

ממונה על החינוך התורני.

0527833796hs@gmail.com

 

מאיר בן סימון

סיעה: ש"ס

יו"ר הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות.

Meirbs73@walla.com

 

משה בוטרשוילי

סיעה: דרך חדשה

משנה לראש העיר. ממונה על רשות הספורט העירונית ועל המרכז לתרבות יהדות גיאורגיה.

debi@ashdod.muni.il

 

ולדימיר גרשוב

סיעה: אשדוד ביתנו

סגן ראש העיר. יו"ר החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ  וממונה על הקליטה ועל מועדוני הקשישים.

gershov2@ashdod.muni.il

 

עו"ד לובה בורשטיין

סיעה: אשדוד ביתנו

ממונה על חינוך מבוגרים. יו"ר הוועדה לקליטת העלייה.

Burshtin2005@walla.com

 

יוסי לוי

סיעה: אשדוד אחת

יו"ר איגוד ערים, יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדה לאיכות הסביבה.

yosilevy@013.net

משה דנינו

סיעה: אשדוד אחת

ממונה על התיירות.

moshe@hmagazin.co.il

 

הרב מרדכי ליברמן

סיעה: יהדות התורה והשבת

סגן ראש העיר. ממונה על התרבות התורנית. יו"ר ועדת מכרזי כח אדם עד רמת מנהל מחלקה.

יו"ר ועדת מקומית לבניין ערים

liberman@ashdod.muni.il

 

הרב אפרים וובר
סיעה: יהדות התורה והשבת

ממונה על החינוך החרדי ויו"ר וועדת הכספים.

efrsjweb@walla.com

 

עזרא שור

סיעה: יהדות התורה והשבת

ממונה על אגף הגבייה ויו"ר ועדת הנחות במסים.

2456305@gmail.com

 

הרב יעקב טסלר

סיעה: יהדות התורה והשבת

ממונה על אגף אחזקה ומחלקת הפיקוח העירוני. יו"ר ועדת מחיקת חובות.

ytesler1@gmail.com

 

בוריס גיטרמן

סיעה: קהילת אשדוד

סגן ראש העיר. יו"ר החברה העירונית לתרבות הפנאי וממונה על רישוי העסקים.

giterman@ashdod.muni.il

 

דוד בן חמו

סיעה: קול הלב

ממונה על אגף תפו"ח – למעט החרגה על מח' אשפה

Db8668282@walla.co.il

 

חברי מועצת העיר  

אינג' צבי צילקר

סיעה: אשדוד שלנו

zvi_zilker@walla.com

 

רו"ח ד"ר אלי לחמני

סיעה: אשדוד שלנו

eli_l@els.co.il

 

הלן גלבר

סיעה: אשדוד שלנו

hgbooks@zahav.net.il

 

אלון חסן

סיעה: קהילת אשדוד

alonh@ashdodport.co.il

 

שמעון כצנלסון

סיעה: אשדוד ביחד

יו"ר ועדת ביקורת

shimonk4u@gmail.com

 

שירלי אסולין

סיעה: אשדוד ביחד

shirliasulin@gmail.com

 

עו"ד נעים שומר

סיעה: אשדוד ביחד

shomrn@walla.com

 

גרשון פלדמן

סיעה: אשדוד ביחד

feldman@gmail.com

 

דוד טלקר
סיעהקול הלב

davidt@ashdod.muni.il

 

 

 

 

close