image

שומרים על הבריאות

תחום הבריאות הינו אחד מתחומי החיים החשובים ביותר לאדם, לקהילה ולחברה. 
כחלק מיישום חזונו של ראש העיר "התושב במרכז", וכפועל יוצא מהחלטות ועדת הבריאות ומסקנות "פרופיל הבריאות העירוני", מתקיימת בעיר פעילות נרחבת בתחום הרפואה המונעת.
יחידת הבריאות העירונית היא הכלי לביצוע תפקידי ועדת הבריאות העירונית ומטרתה העיקרית יצירת סביבה בריאה ונגישה לכל.  היחידה פועלת לחיזוק ולקידום איכות החיים לכל קבוצות האוכלוסייה בעיר בכלל, ולבריאות הציבור בפרט. 

תהליך עבודת היחידה כולל ייזום, קידום, תכנון ויישום תהליכים עירוניים המותאמים לצרכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות. זאת תוך תיאום, שילוב ויצירת שותפויות עם העירייה, ועדות עירוניות, קופות חולים ומוסדות בריאות, ארגונים וולונטריים, מרכזים קהילתיים משרדי ממשלה ולשכת הבריאות המחוזית.
בצד פעילותה השוטפת, נערכת היחידה לקראת בנייתו של בית החולים באשדוד ולתנופה במוסדות הבריאות הנלווים להקמתו של בית החולים.

אורח חיים בריא - החל משנת 2011 הכריזה העיר אשדוד כי היא לוקחת חלק בפרויקט הלאומי. המטרה היא להנחיל אורח חיים בריא בעיר ככלי למאבק במחלת הסוכרת ובהשמנת היתר. מחלקת הבריאות הציבה לעצמה יעדים רבים כדי להגשים את החזון של עיר בריאה. השאיפה היא להנחיל מודעות בקרב מספר רב ביותר של בתי אב באשדוד ולהגיע למגוון הרחב של האוכלוסייה החל בילדים וכלה במבוגרים.

יחידת הבריאות פועלת בשיתוף פעולה עם "בטרם" - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים. שיתוף הפעולה נועד כדי להבטיח את ביטחונם של ילדי העיר במרחבים השונים, בבית, במוסדות החינוך, במרחב הציבורי ובדרכים.
רשת ערים בריאות - העיר אשדוד שותפה ברשת ערים בריאות, אשר שמה לה לדגל לדאוג לבריאות תושביה ולהעצים את הידע לגבי זכויותיהם וידיעותיהם בתחום הבריאות בכלל. 

 

אנשי קשר

תפקיד שם טלפון דואר אלקטרוני
מנהלת מחלקת בריאות מירי בן דוד 08-8545802 miribd@ashdod.muni.il
פרויקטורית ענבל היימן 08-9568293 inbalbi@ashdod.muni.il
מזכירת מחלקה לאה תורג'מן 08-8545328 leat@ashdod.muni.il
close