image

מגיל ינקות עד גיל בגרות - קיץ 2016

השנה נבחרו להוביל את קמפיין המים תינוקות עד גיל שנה במטרה להעביר מסר על חשיבות שתיית מים עוד מגיל הינקות לאורך כל שלבי החיים עד גיל הבגרות.

 

תינוק 1 בקמפיין מים

תינוק 2 בקמפיין המים

 

תינוקת 3 בקמפיין המים

 

אמהות ותינוקות בקמפיין המים

close