image

גם אני שותה מים - קיץ 2013

גם השנה עלה קמפיין המים העירוני.

לטובת הקמפיין השתתפו ספורטאים תושבי אשדוד

שמאמצים אורח חיים בריא והצהירו ש 'גם אני שותה מים'.


 

 

 

 

 

 

 

close